top of page
Zoeken

Interview Centrum Seksualiteit MEE Noord

“We vinden het belangrijk dat de persoon

zoveel mogelijk de eigen regie houdt tijdens een transitie”


Een interview met Roelienke Gort, inhoudelijk coördinator Centrum Seksualiteit MEE Noord. Het enige centrum in Nederland dat specifiek ondersteuning biedt aan LHBTIQA+ personen met een beperking.

Roelienke is sinds 8 jaar werkzaam bij Centrum Seksualiteit MEE Noord als Specialist Seksualiteit & Beperking en trainer. Sinds vorig jaar is ze de coördinator van het CSM.Wat is het CSM Centrum Seksualiteit MEE Noord?

CSM Noord is onderdeel van MEE Noord en specialist in onderzoek, begeleiding en educatie op het gebied van seksualiteit en mensen met een beperking.


Hoe is dit centrum ontstaan?

Ruim 25 jaar geleden is CSM begonnen als Consultatie Seksueel Misbruik Noord Nederland. In die tijd waren er veel misstanden in de gehandicaptenzorg w.b.t. seksueel misbruik. In samenwerking met een aantal zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg en o.a. de zedenpolitie is het CSM ontstaan. Er is in de beginjaren o.a. ingezet op ondersteuning bij (vermoeden van) seksueel misbruik, preventie seksueel misbruik (educatie en training), ondersteunen van organisaties (o.a. schrijven van protocollen en stappenplannen bij (vermoedens van) seksueel misbruik) en het opzetten van een taxateurspoule. In 2018 is de naam verandert naar Centrum Seksualiteit MEE Noord, omdat we niet alleen onderdeel werden van de MEE organisatie, maar vooral de jaren daarvoor een verschuiving zagen in de hulpvragen die bij ons binnen kwamen. Onze focus kwam meer te liggen op seksueel gezond gedrag en niet alleen op seksueel misbruik.


 Wat is jullie werkgebied?

Wij werken in Groningen, Friesland en Drenthe. Er zijn geen andere soortgelijke centra in Nederland.


Wie kan er bij jullie terecht?

Mensen met een zichtbare en niet zichtbare beperking kunnen bij CSM terecht. Bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking, lichamelijk beperking, autisme en niet-aangeboren hersenletsel, mensen met dementie. Het netwerk van deze mensen met een beperking kan bij ons terecht, zoals ouders, partners, andere betrokken hulpverleners. Professionals van verschillende organisaties. Bijv.: zorgprofessionals gehandicaptenzorg, leerkrachten speciaal onderwijs, casemanagers van gemeenten, specialisten (para-) medische zorg, hulpverleners in de geboortezorg, voogden, jeugdbeschermers, (jeugd)verpleegkundigen GGD, zedenrechercheurs en professionals ouderenzorg.


CSM Noord biedt ondersteuning aan LHBTIQA+ personen met een beperking. Hoe ziet die ondersteuning eruit?

De ondersteuning kan bijvoorbeeld gaan over:- voorlichting over gender- onderzoeken van je gender- uitleg geven over een transitie- begeleiden van een (sociale) transitie- intimiteit en seksualiteit- vergroten van (seksuele) weerbaarheid

Wanneer er sprake is van genderdysforie dan zullen we bespreken welke ondersteuning gewenst is en of CSM daarbij passend is. Is er bijv. psychologische hulp nodig dan kunnen wij die niet bieden, wij bieden geen behandeling. We bieden wel seksuologische beeldvorming aan, maar geen diagnostiek om vast te stellen of er sprake is van genderdysforie. Ook zijn we niet verbonden aan een genderteam.

 

Wat zijn, volgens jullie, de grootste uitdagingen op het gebied van genderzorg voor mensen met een verstandelijke beperking? 

Wij zien een uitdaging in bewustwording en acceptie bij de omgeving creëren, zodat zij de persoon steunen en de persoon zich hierdoor gezien en gewaardeerd voelt. We vinden het belangrijk dat de persoon zoveel mogelijk de eigen regie houdt tijdens bijvoorbeeld een transitie. En wij merken dat dit alleen kan wanneer de omgeving de persoon en zijn situatie/proces accepteert. Ik word blij wanneer cliënten recht wordt gedaan w.b.t. relaties, intimiteit en seksualiteit. Daar staan we voor.


Hoe ziet de ondersteuning er praktisch uit?

De begeleiding die CSM biedt is kortdurende begeleiding, ongeveer 8 contactmomenten. Wanneer de client ondersteuning nodig heeft bij zijn transitie dan kan de ondersteuning langer zijn. We starten met een intake en sluiten af met een evaluatiegesprek. We gaan naar de mensen toe. Dit kan bij iemand thuis of in een zorgorganisatie. Er kan ook op het kantoor van MEE in Groningen of Leeuwarden worden afgesproken. We geven ook training bij zorgorganisaties. Personen kunnen bij ons terecht met vragen. CSM is op werkdagen tussen 9 – 13 uur bereikbaar voor informatie en advies. Er kan gebeld worden naar 06-13747371 of een mail gestuurd worden naar info@csmnoord.nl

 

Zijn hier kosten aan verbonden? Zo ja, welke zijn dit?

Ja er is financiering nodig voor de ondersteuning die wij bieden. Afhankelijk van de situatie van de cliënt wordt er passende financiering geregeld. Dit kan bijvoorbeeld WLZ (zorg in natura en pgb) of jeugdbeschikking of in de gemeente Groningen WMO zijn.

36 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page