top of page

Het ontstaan 

Over de website TransToegankelijk 

​Mensen met een ondersteuningsbehoefte kunnen vragen en gevoelens omtrent gender hebben. In de afgelopen jaren zijn er mooie materialen ontwikkeld, bijeenkomsten georganiseerd en hebben consulenten zich gespecialiseerd in het thema. Om dit alles te verzamelen en breder kenbaar te maken ontstond het idee voor de website: Trans toegankelijk. Deze website fungeert aan de ene kant als kennis -en materialendatabank en aan de andere kant als platform voor ontwikkeling en inspiratie.  

De naam 'Trans toegankelijk' refereert naar de missie namelijk toegankelijke gender ondersteuning voor iedereen. Deze website is blijvend in ontwikkeling.

De werking

Lees meer over de werking op deze pagina

Over Jessica Maes, initiatiefneemster en eigenaar van Trans Toegankelijk

Is het Maes met aa of ae? ​

Dit is de meest gestelde vraag als ik mijn naam zeg. Het is Jessica Maes. Maes met ae. Ik heb mij ooit laten vertellen dat de ae meestal voorkomt en België en de aa net wat meer in Nederland. Het zou wel eens kunnen kloppen want ik ben een Belg. Ik ben geboren in Genk in 1988, opgegroeid in Maasmechelen en op mijn 21 ben ik naar Zuid Limburg in Nederland verhuist voor mijn toenmalige liefde. Die liefde bleef niet plakken, echter had mijn liefde voor het bourgondische leven in Nederland mij wel te pakken. 

Hoe ik met het thema "gendervragen bij mensen met een LVB" in aanraking kwam. 

Sinds 2009 ben ik actief binnen de belangenbehartiging van LHBTI+ personen. Jarenlang heb ik op middelbare scholen gastlessen gegeven omtrent dit thema. Doorheen mijn belangenbehartigingsperiode maakte ik een evolutie door. Ik wilde telkens specifieker en doeltreffender aan de slag gaan. In 2014 studeerde ik af als social worker met een specialisatie bij personen met een verstandelijke beperking. De focus binnen de belangenbehartiging ging toen meer (logischerwijs) bij LHBTI+ personen met een VB liggen. Het viel mij op dat er vele gendervragen bij deze groep leefde. Echter antwoorden of passende ondersteuning in de zoektocht naar deze antwoorden bleek toen nog een erg onontgonnen gebied. Het pioniersvuur in mij begon te branden en ik ging ontdekken. Het grote ontdekken deed ik tijdens mijn 2de studie, pedagogische wetenschapper aan de Radboud universiteit. Ik kreeg de mogelijkheid om te gaan onderzoeken en informatie over dit alles te verzamelen. Naast het onderzoeken binnen dit thema ontdekte ik ook via een praktische wijze. Zo ontwikkelde ik tools en deed ik praktijk ervaring op als behandelaar binnen een genderteam. Personen met een licht verstandelijke beperking (LVB) optimaal ondersteunen in hun gendervragen is mijn missie. Omdat ik alsmaar meer mensen om mij heen zie die hetzelfde doel nastreven ben ik gestart met TransToegankelijk. Ik wil met deze website een "beginplek" ontwikkelen waar hulpverleners, ouders, vrijwilligers en docenten heen kunnen als ze aan de slag willen met het gender thema bij een persoon met een LVB.

bottom of page