top of page
Zoeken

Educatieve liedjes over trans meisje

Een interview met de initiatiefnemers van de muzikale gastlessen; Liefde, Lijf en Liedjes.Je hebt dit muzikale duo hoogstwaarschijnlijk al voorbij zien komen. Linda en Imke proberen met hun liedjes over liefde en seksualiteit drempels te verlagen en taboes te doorbreken. Ook hebben Linda en Imke een liedje geschreven over een trans meisje. Muziek kan uiteraard een middel zijn om met mensen met een verstandelijke beperking het gesprek omtrent gender aan te gaan. Tijd voor een interview met de initiatiefnemers!


Linda en Imke, wat is liefde, lijf en liedjes? 

 

Wij, Linda Zijlmans en Imke Jacobs, werken samen onder de naam Liefde, Lijf & Liedjes. We verzorgen muzikale gastlessen ter bevordering van de seksuele vorming. We richten ons in de eerste plaats op kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs. We gebruiken liedjes als startpunt voor het gesprek over gevoelige onderwerpen. Doordat we zingen over thema’s als verliefdheid, vrijen, hormonen, schaamte en seksualiteit verlagen we de drempel hierover te praten. Door het werken met creatieve en speelse werkvormen komt het gesprek tussen kinderen over deze onderwerpen als vanzelf tot stand. In een korte tijd creëren we een veilige setting waarin kinderen hun hart kunnen luchten, vragen kunnen stellen en kennis kunnen opdoen. En met de (muzikale) succeservaringen die ze opdoen vervolgen ze met een goed gevoel de dag!


Wie zijn de mensen achter liefde, lijf en liedjes?


Wij zijn vriendinnen vanaf de middelbare school, beide meiden-moeders én liedjesmakers/zangeres. Linda is orthopedagoog en werkzaam op het HBO en aan de universiteit. Imke is  psycholoog en werkzaam in het middelbaar onderwijs. Met Liefde, Lijf & Liedjes bundelen wij onze kennis van- en passie voor muziek en seksuele opvoeding. 

 

Hoe is het idee ontstaan? 


Zoals gezegd zijn we beide moeder. En in de opvoeding van de kinderen zetten we muziek als vanzelf vaak als middel in. Om het tandenpoetsen leuker te maken of het opruimen leuker te maken. Imke heeft op een gegeven moment tijdens het douchen van de kinderen een vulva-lied geschreven. Want waarom wassen we wel oksels, buiken en armen, maar doen we moeilijk als we het over de vulva hebben, en wordt dat opeens een spleetje of een pruimpje? Imke stuurde het liedje naar Linda, die er vervolgens coupletjes bij schreef. We namen het liedje op, samen met onze meiden en enthousiast nichtje. We kregen daar zoveel positieve reacties op! Toen dachten we: “Daar moeten we wat aan doen! We moeten liedjes maken om seksuele opvoeding van kinderen makkelijker en lichtvoetiger te maken.” En zo is het dus ontstaan. 


Zijn er ook liedjes die specifiek met het transgender thema te maken hebben?


Jazeker! Wij vinden dat een heel belangrijk thema en we maakten daarom het liedje  “Meisje in de klas”. Het gaat over een meisje dat is geboren in een lichaam dat niet past. We hopen hiermee kinderen die zelf transgender zijn te kunnen ondersteunen én mensen te bereiken die over genderincongruentie nog maar weinig weten. We proberen heel zorgvuldig de juiste woorden te kiezen en recht te doen aan de gevoelen van transgender personen. Natuurlijk kan dat nooit helemaal, want iedereen met uitdagingen op het gebied van gender is natuurlijk weer anders. Dat beseffen we uiteraard. Wellicht dat we rondom het thema gender nog veel meer kunnen schrijven. Alle tips zijn welkom! 


Waar kunnen we deze liedjes luisteren? 


Je kunt het vinden op Spotify én op YouTube. Op YouTube kun je de tekst meelezen. De reacties zijn enkel positief geweest! En daar zijn we natuurlijk heel blij mee.Zijn jullie in te huren?


Ja! We verzorgen zoals gezegd workshops op basisscholen, maar we hebben inmiddels ook gezongen voor mensen met een verstandelijke en voor studenten van het MBO en HBO. Ook verzorgden we al twee keer een muzikaal intermezzo op wetenschappelijke congressen. We stemmen gewoon goed met de opdrachtgever af wat de wensen zijn. Als we met kinderen werken dan is ons doel met name de kinderen met elkaar in gesprek te laten gaan over lastige onderwerpen, waarbij we het middel muziek inzetten om dit voor elkaar te krijgen. Fantastisch wat er dan gebeurt in zo’n klas! Als we een workshop verzorgen op het MBO of HBO laten we met name zien hoe muziek ingezet kan worden ter bevordering van de seksuele opvoeding.


Kom in contact met Liefde, Lijf en liefdjes via liefdelijfliedjes@gmail.com


Heeft liefde, lijf en liedjes ook contact/ervaring met mensen met een verstandelijke beperking? En hoe waren deze reacties?


Onlangs hebben we de eerste keer gezongen voor- en met bewoners van een zorginstelling met een verstandelijke beperking. Dat was voor ons helemaal nieuw, maar we vonden het fantastisch! Waar kinderen in de bovenbouw van het reguliere basisonderwijs met name schaamte voelen rondom thema’s als het veranderende lichaam, verliefdheid en seksualiteit, speelt schaamte bij de doelgroep van vandaag helemaal niet. Zij hebben met name baat bij goede voorlichting over bijvoorbeeld het thema ‘grenzen stellen en aanvaarden’. Tevens is acceptatie van hun verlangens noodzakelijk en is goede begeleiding voor hen, ook rondom het thema seksualiteit, van groot belang. 


Wat willen jullie nog meer bereiken?


We hopen vooral zoveel mogelijk kinderen en volwassenen te bereiken en bij te dragen aan hun seksuele vorming en de ontwikkeling van een positief zelfbeeld. Dat kan rechtstreeks, door met de kinderen te werken. Maar ook indirect door het goed toerusten van ouders, opvoeders, begeleiders en docenten. We hebben al een heel aantal belangrijke thema’s aangehaald in onze liedjes. Maar we willen graag nog veel meer belangrijke onderwerpen bezingen. Afgelopen week organiseerde we een crowdfunding. In een erg snel tempo behaalde we het doelbedrag en kunnen we nu ons focussen op het opnemen van nieuwe liedjes.


 Kom in contact met Liefde, Lijf en liefdjes via liefdelijfliedjes@gmail.com


Volg Liefde, lijf en liedjes op LinkedIn Liefde, Lijf & Liedjes: overzicht | LinkedIn

87 weergaven0 opmerkingen

Commentaires


bottom of page