top of page

Wat kun je doen tijdens de wachttijd?

Momenteel zijn er lange wachttijden voor medische transgender zorg. Via een doorverwijzing van de huisarts kan je je aanmelden voor een genderteam. Op de wachtlijst staan hoeft niet te betekenen dat een eventuele gendertransitie stil staat. Zie hier een overzicht van wat jij kan doen als je cliënt op de wachtlijst staat. Ter verduidelijking kan informatie omtrent de organisatie van de genderzorg in Nederland gelezen worden. 

Organisatie van de genderzorg in Nederland. In Nederland wordt de transgenderzorg georganiseerd door genderteams. De verschillende genderteams hebben een (licht) verschillende nadrukken. De genderteams zijn in 4 categorieën te plaatsen:  ​ 1. Psychologen praktijken waarbij ondersteuning in de gendertransitie geboden wordt. Afhankelijk van de psychologische praktijk kan genderdiagnostiek plaatsvinden. Als er een wens is voor een medische transitie is het wenselijk om te kijken of de genderdiagnostiek door een ziekenhuis wordt overgenomen.  ​ 2. Psychologen praktijken die verbonden zijn aan een ziekenhuis. Deze psychologische praktijken bieden naast de psychologische ondersteuning in een gendertransitie ook genderdiagnostiek en ondersteuning in de indicatiestellingsfase.  ​ 3. Genderteams in ziekenhuizen met psychologische ondersteuning. Bij deze genderteams ligt de nadruk meer op de medische ondersteuning waarbij psychologen praktijken die verbonden zijn aan een ziekenhuis de ondersteuning meer ligt op het psychologische gebied.  ​ 4. Klinieken. Dit zijn de ziekenhuis en klinieken waar enkel de medische ingrepen plaatsvinden. Hierbij ligt de nadruk op de medische ingrepen en weinig op de psychologische ondersteuning. De diagnostische en de indicatiefase worden (over het algemeen) niet aangeboden binnen deze klinieken en dienen elders doorlopen te worden.

Ondersteuning twijfel / zoektocht genderidentiteit.

In de wachttijd voor een medische gendertransitie kan ondersteuning geboden worden in de exploratie van de genderidentiteit. De vragen; Wat betekend gender voor jou? En waar ligt je specifieke gendervraag? Komen naar voren. Er zijn verschillende hulpverleners die hier ervaring in hebben.

Kijk op de sociale kaart voor een hulpverlener die hierin kan ondersteunen.

Andere transgender personen ontmoeten.

Het kan helpend zijn om met andere transgender personen over ervaringen te praten. Tevens kunnen andere transgender personen tips aan elkaar geven om met een bepaald probleem om te gaan. Transcafe LVB wordt een keer per enkele maanden georganiseerd. Hier kunnen transgender personen met een LVB elkaar ontmoeten. Uiteraard zijn ook de begeleiding, mentoren, vrijwilligers, welkom.

Kijk op de agenda voor transcafé LVB.

Stappen in de gender transitie.

Naast de medische gendertransitie zijn er nog andere stappen die gemaakt kunnen worden mocht er een wens liggen.

Met de tool: Wat wil ik? Transgender kun je inzichtelijk maken welke stappen de persoon in zijn, haar, diens transitie wil zetten. Sommige stappen kunnen zelf gezet worden, andere stappen (zoals bv. logopedie) kunnen pas gezet worden na een doorverwijzing. Ook zijn er stappen (zoals gezichtsontharing) vergoed als de aanvraag via een genderteam wordt gedaan en dient een persoon zelf te betalen als de aanvraag op eigen initiatief plaats vindt.

Voorbereiding medische gendertransitie.

Het kan zijn dat voor een bepaalde operatie of hormoonbehandeling een voorbereiding getroffen dient te worden. In overleg met het genderteam (waar de persoon is aangemeld) kan gekeken worden welke voorbereidingen dit betreft. Denk hierbij aan stabilisatie van een gezond gewicht of onthouding van het roken voor een operatie.

Over het algemeen is een gezonde en stabiele levensstijl en thuissituatie geboden voor de start van de medische transitie.

Voorbereiding gender diagnostiek

Het kan helpend zijn als recente diagnostiek verslagen verzameld worden en aangeboden worden aan de psychodiagnosticus van een genderteam. Neem contact op met het desbetreffende genderteam om gericht diagnostiek te verrichten. 

Waakzaam op veiligheid.

Helaas kunnen transgender personen in Nederland geconfronteerd worden met onaangename en onveilige situaties.

Er is een risico op zelfmedicatie bij transgender personen. Hierbij worden hormonen online aangekocht. De monitoring van een medisch specialist is vaak afwezig. Deze zelfmedicatie kan ernstige gevolgen hebben.

Kijk samen met je cliënt naar hoe jullie met deze situaties om kunnen gaan.

Waakzaam op mentaal welzijn.

Genderdysfore gevoelens kunnen invloed hebben op het mentaal welzijn van je cliënt. 73% van de transgender personen heeft psychische problemen en 69% overwoog een suïcide poging.

bottom of page