top of page

VOOR STUDENTEN

A non-binary person using a laptop at work.jpg

Mooi dat je interesse hebt om binnen je opleiding met het transgender thema bij mensen met ondersteuningsbehoeften aan de slag te gaan. Uiteraard juichen we deze interesse toe. Echter deze interesse heeft ook een keerzijde. Het is een gegeven dat veel van de groep overbevraagd en ook overvraagd wordt. Transtoegankelijke wil transpersonen met een ondersteuningsbehoefte hiervoor beschermen. 

Op deze pagina geven we enkele tips voor studenten en onderzoekers bij het uitwerken van een onderzoek of (groeps-) werkstuk.

 

Literatuur en informatie

Alvorens je start is het belangrijk dat jij je eerst verdiept in het thema. 

Tips voor het schrijven

Hou bij het uitschrijven van je werkstuk rond het transgenderthema ook zeker rekening met het gepaste taalgebruik en gebruik de juiste terminologie. Klik hier voor inclusieve schrijftips.

Voor het refereren naar de website van Transtoegankelijk volgens de APA normen gebruik je de referentie: ‘Transtoegankelijk (2022). Titel van de pagina. Geraadpleegd op dag/maand/jaar via https://…’.

Delen van oproepen voor respondenten

Er kan een oproep geplaatst worden in onze nieuwsbrief en op deze website.

Ter goedkeuring van de oproep dienen volgende stukken aangeleverd te worden:

  • Onderzoeksvoorstel (incl doel, waar de gegevens voor gebruikt worden)

  • Duidelijk plan omtrent het betrekken van ervaringsdeskundigheid in het onderzoek. Klik hier voor meer informatie. 

  • Duidelijk plan voor terugkoppeling van onderzoeksresultaten naar respondenten. 

  • Goedkeuring ethische commissie. Meer info klik hier. 

Let op, goedkeuring kan 3 weken duren. De nieuwsbrief wordt 1 keer per kwartaal verstuurd.

Klik hier om een respondenten oproep in te dienen. 

Stage 

Er is geen mogelijkheid voor stage bij Transtoegankelijk. 

Fotoreportage 

Na overleg is er een mogelijkheid tot fotoreportage bij Transtoegankelijk. 

Kortdurende projecten 

Er is een mogelijkheid tot aansluiten bij een kortdurend project. Transtoegankelijk ontwikkeld namelijk toegankelijk materiaal om trans en non-binaire personen met een ondersteuningsvraag de ondersteuning te bieden wat voor hun passend is. Kijk bij nog in ontwikkeling materialen voor het overzicht van de projecten. 

Les verzorgen 

Er is een mogelijkheid, tegen betaling, een les te ontvangen bij een opleiding. Deze les heeft specifiek als thema Trans en non-binaire personen met een ondersteuningsbehoefte. Klik hier om een aanvraag in te dienen. 

Wetenschappelijk onderzoek

Internationaal: 

  • World Professional Association for Transgender Health: (WPATH) De internationale organisatie voor transgenderzorg (Eng).

  • European Professional Association for Transgender Health: (EPATH) De Europese Organisatie voor transgenderzorg (Eng).

  • Transgender Europe:(TGEU) Europese belangenvereniging voor transgenders (Eng). 

  • Gender Identity Research and Education Society: (GIRES) Informatie voor transmensen, hun families en de professionals die om hen geven (Eng).

  • Transhealth: Engelstalig magazine over transgender gezondheid.

  • Internationale lesbische, gay, bisexual, trans and intersekse assosiation.​ Internationale groep voor LHBTI.

bottom of page