top of page

transcript aflevering 4

 

Klik hier om de podcast te beluisteren. 

Speaker 1: Hallo, allemaal welkom bij deze aflevering van TransToegankelijk. Voor mij zit een hele fijne, leuke persoon Lisa. Lisa, zou jou je eventjes aan de mensen die nu luisteren willen voorstellen.


Speaker 1: Dat wil ik. Ja, ik ben Lisa Van Ginneken en nou ja, wij hebben inderdaad eerder met elkaar te maken gehad, maar nu in mijn huidige rol. Ja, eigenlijk niet. Ik zit nu in de in de Tweede Kamer, voor zover we weten, het eerste transgender kamerlid van Van Nederland. In ieder geval de eerste openlijke en ja, ik mag dus in de Tweede Kamer zitten om onze regering een beetje te controleren en met betere ideeën te bestoken, en dat doe ik namens D66.


Speaker 2: Ja, mooi, Lisa je vertelt net zover we weten, natuurlijk, hè de eerste openlijke transpersonen en de Tweede Kamer. Hoe is dat, als ik mag vragen?


Speaker 1: Ja, nou ja. Ik vind het vooral heel erg eervol omdat ik merkte toen ik. Want ik zit nu zo'n twee jaar in de kamer en toen ik twee jaar geleden benoemd werd verkozen werd. Toen kreeg ik heel veel reacties van transgender mensen uit Nederland, maar ook van over de hele wereld hoe bijzonder ze het vonden dat ik in de kamer zat. Ze voelde, op dat moment voelde het heel erg alsof ze, ja doordat ik daar zat, alsof transmensen ook weer gewoon wat meer meetellen in onze samenleving. En nou ja, jij en ik weet dat dat niet vanzelfsprekend is en dat het elke dag knokken is om transmensen ja, ook gewoon een plek in de samenleving te geven. Dus het is heel, heel erg van betekenis dat ik nu in de Tweede Kamer zit op deze.


Speaker 2: Oké, mooi, mooi, en we waren er nog andere reacties hierop, want je noemt nu de positieve.


Speaker 1: Ja, de andere kant was er ook.


Speaker 2: Ja.


Speaker 1: Ja, ja, ja, nee, dat was was zeker zeker ook zo en dat merk ik ook gewoon. Hè, nu nu, nu ik hier twee jaar aan het werk, dat in de media, zeker op social-media heel veel haat komt richting mij en richting alle transmensen van ons land, omdat er ook, ja, helaas, mensen zijn die het ingewikkeld vinden dat transmensen bestaan en dat ze ook gewoon een plek opeisen.


Speaker 2: Ja, ja, ja, en mag ik vragen hoe je daarmee omgaat met met die negatieve reacties?


Speaker 1: Ja, nou weet je wat mij heel erg helpt, altijd. Ik realiseer me zo goed dat alle haat die ik op mij afgevuurd krijg, die zegt niks over mee. Dus ik neem het niet persoonlijk en ik word er soms wel echt boos om. Maar dat is dan vooral omdat ik weet dat andere transmensen die lezen, die haat ook en die kunnen er misschien wel door geraakt worden. Transmensen lezen die haat ook en die kunnen misschien het idee krijgen dat het Normaal is om op die manier over transmensen te praten. Maar dat is het natuurlijk. Dus daar kan ik dan wel echt, soms heel boos over, maar het raakt me niet persoonlijk, nee, ik word er niet onzeker van. Ik ga zeker ook niet hoe heet dat een baan voor opgegeven ik ben hier en ik doel hier gewoon mijn werk en dat liefst gewoon nog een tijdje.


Speaker 2: Ja, supermooi indien ook dat stuk al een gigantisch voorbeeld is. Vervelen van ik ben hier en ik heb deze plek in deze samenleving. Jij zegt opeisen, maar eigenlijk hoor je er gewoon bij. Eigenlijk het hele stuk van op te eisen is al heel jammer dat dat er moet gebeuren. Dus je bent er gewoon bij en ik denk inderdaad, ja, ze zien positief, maar ook soms echt wel forse negatieve reacties. Ook personen met een verstandelijke beperking die transgevoelens hebben en z die konden daarmee geconfronteerd worden. Dus dat is heel erg mooi dat jij dit aangeeft nou, ik blijf er gewoon. En verder nu het kleine bruggetje naar transpersoon met een verstandelijke beperking, die zoals we net vertelden ja, we hebben inderdaad met elkaar te maken gehad toen je nog een andere functie had, wil je daar wel weer over vertellen.


Speaker 1: Ja, zeker, ik laat ik dan beginnen bij die andere functie. Voor dat ik en ik kwam, deed ik een aantal dingen als als als werk, als bezigheid zal ik maar zeggen. En één daarvan was dat ik voorzitter ben geweest van transvisie, en transvisie is een landelijke belangenorganisatie die zich inzet voor ja, voor de belangen van transgendermensen. Transvisie organiseert allerlei bijeenkomsten waar je andere transpersonen kunt ontmoeten, maar is ook een informatiepunt waar je advies kunt krijgen over van alles en nog, hoe pas ik mijn paspoort aan? Hoe krijg ik nou een medische behandeling? Nou, noem maar op, ik word gediscrimineerd op mijn werken. Hoe ga ik daarmee om? En nou, in die tijd als voorzitter was ik natuurlijk altijd op zoek naar manieren om de transgender mensen van ons land beter te helpen te kijken. Van ja, zijn er nou nog groepen transmensen die buiten de boot vallen? En nou ja, toen werd mij wel duidelijk dat ook mensen met een licht-verstandelijke beperking er sowieso te zijn. Dat wist ik al vanuit mijn persoonlijke omgeving. Maar dat ja, dat dat mensen met verstandelijke beperking net zo goed transgender gevoelens kunnen en dat het voor die groep, ja, dubbel ingewikkeld is om ja daarop onderzoek naar uit te gaan, om daar met mensen over te spreken. En toen dacht ik: ja, daar, daar moeten we iets voor verzinnen. En toen is het idee ontstaan om een boekje wat ik in Engeland zag de easyread gide heeft, als ik me goed herinner. Om een boekje hier in Nederland te krijgen, waar je met eenvoudige taal en vooral ook met hele duidelijke plaatjes kunt uitleggen wat het inhoudt om transgender te zijn, wat een transitie inhoudt, wat erbij komt kijken. Zodat mensen met een licht-verstandelijke beperking aan de hand van dat boekje hun eigen gevoelens misschien beter zouden kunnen begrijpen of hun boekje ook kunnen gebruiken om met begeleiders of familie of vrienden of wat dan ook over te praten.


Speaker 2: Ja, en inderdaad, hè, je kunt er met mensen over praten, dat is het boekje. Maar het is natuurlijk ook een heel erg praktische Gids. Hoe je moet je je aanmelden, hoe werkt het met verzekeringen bijvoorbeeld je naam of je sekse wijzigen? Dat soort zaken staan hier allemaal in dit boekje uitgelegd. Nu, het was ook een heel erg groot proces.


Speaker 1: Nou en in dat proces kwamen wij elkaar precies. Ja, daar had jij vanuit.


Speaker 2: Ja, ja, ik was toen inderdaad actief binnen het COC dus en toen maar heel specifiek op LHBTI plus personen met een licht-verstandelijke beperking. Dan waren we projecten mee bezig en ik weet dat deze vraag toen langskwam, toen oh eindelijk weet je wat fantastisch dat dit gebeurt en ook van het was zo fijn om niet vanaf nul te hoeven te beginnen. Maar gewoon vanuit Engeland eigenlijk de inspiratie te halen. Hè, en voor mij was het ook een heel mooi proces, omdat ik ging de eerste keer heel erg diep in de, in de termen, in de inhoud van de ronde ik noem het even het transgender gebeuren, de transgender thematiek dus dat vond ik heel erg mooi. En ik weet nog toen we dat boekje aan het maken waren. Dus wij waren heel erg dat we daar juist waren en alles klopte. En zo. Toen was natuurlijk de grote check van: oké, snappen mensen dit wel? Ik bedoel, wij kunnen dat hier heel mooi zeggen, plaatjes erbij bedenken, maar is het wel toegankelijk? En ik vond die check, vond ik het echt het het leerbaar te weet je, met al die transmensen met een verstandelijk beperking hebben we het eigenlijk getoetst, van ja, klopt, klopt natuurlijk al wel, dus begrijpen jullie dat nu? Is dit wel handig? Ja, en dat vond ik eigenlijk het heel mooie aan het hele proces.


Speaker 1: Ja, dat dat herken ik ook wel, want ik zei het al in mijn persoonlijke omgeving. Nou sta ik ook dicht bij iemand met een verstandelijke beperking, geen transgenderpersoon maar wel een licht verstandelijke beperking. En die heb ik destijds ook gevraagd om samen met mij nou ja, het concept boekje door te maken van ja, hoe hoe komt dat dan over? Als je zelf geen trans gevoelens hebt, maar misschien wel dat transgender zijn beter wilt begrijpen. En lukt dat dan met met dat boekje? Wat precies precies? Ik vond het inderdaad heel ontroerend en mooi om om dat te doen, omdat je zo geconfronteerd wordt als maker van zo'n boekje, met je eigen blinde vlekken en het gemak waarmee je bepaalde dingen dan toch denkt van nou, dit is wel duidelijk en ik vond ook best wel. De conclusie van die test ronde was toch wel, we hadden het best goed gedaan, maar kon ook echt nog aan de slag over. Ja, inderdaad, het was heel hard voor om dat te doen.


Speaker 2: Ja, ja, ja, ik heb dat boekje gebruik ik regelmatig en ik zie ook echt wel fonkeling in ogen als ik het erbij haal, dus dat vind ik eigenlijk heel erg, ja. Prettig om om dat te gebruiken. Heb jij nog ervaringen met het boekje, want ja, op een gegeven moment was het er en ja.


Speaker 1: Ja, dan is het, op een gegeven moment is het er en dan is ons project klaar. Ja, ja, ik heb de aanleiding van dit gesprek natuurlijk ook even weer bijgepakt transgender, een toegankelijke rit, om het maar even helemaal compleet te maken, ontwikkeld door transvisie COC zonder stempel en met dank aan chef together en change. Dat zijn de twee Engelse organisaties die eigenlijk, nou ja, de Engelse versie hiervan gemaakt hadden. Ja, weet je wat ik, wat ik, wat ik merk, want ik heb een hele stapel van die boekjes die ik zo langzaam maar zeker ook uit in alles.


Speaker 2: Ja.


Speaker 1: Is dat het kijk in de titels zit? Ook niet dat het voor mensen met een licht verstandelijke beperking is gemaakt.


Speaker 2: Heel belangrijk.


Speaker 1: En dat is heel belangrijk. Inderdaad, omdat we ook wel, want ik weet niet wat jouw ervaring is, maar ik merk ook dat als dit moet, je een andere mensen laat zien dat ze denken: ja, dit is voor zoveel mensen zoveel duidelijker dan andere informatie, die er allemaal wel is. Dus dus de doelgroep is eigenlijk in principe veel, veel breder. En dat vind ik wel mooi dat we erin geslaagd zijn om een boekje te maken. Wat zo toegankelijk is, zulke duidelijke taal, overzichtelijke structuur, goede plaatjes erbij, ja, dat mensen echt op een heel laagdrempelige manier kennis kunnen nemen van wat is dat nou eigenlijk? Transgender zijn en zo'n zo'n transitie? Wat? Ja, wat hoort daar dan allemaal bij?


Speaker 2: Precies precies en dan spreken we echt dezelfde taal over dit gegeven. Ook in dit hele boekje, vind ik ook heel weinig oordeel in weet je, je mag kiezen. Dit is heel breed informatie in punt, hè. Ik merk voor voor mij wat persoonlijke ervaring met het boekje was. Ja, want je kunt wel zeggen: oh ja, het was maar een boekje, maar voor mij was dit echt wel een grote opening naar toegankelijke materialen.


Speaker 1: Ja.


Speaker 2: En ik ben telkens zo, want ik heb ook zelf in de transgenderzorg gewerkt, hè als behandelaar ook mensen met een licht-verstandelijke beperking voor mijn neus gehad natuurlijk, en heel vaak dat ik denk: goh waar zijn die materialen eigenlijk wel op het niveau van deze persoon. Begrijpen wij elkaar wel, dus ik merkte wel dat op een gegeven moment wel een deur is geopend en nu zijn we met een ander clubje bezig om hierop verder te gaan op dit boekje, om het echt specifiek te hebben over hormoonbehandelingen in toegankelijk taal. Dus we gaan eigenlijk. Er worden telkens wat stapjes gezet, maar dit is echt de eerste, de Oer de basis, eigenlijk de start waarmee het begint. Nou, dus ja, ik ben er ook ontzettend blij mee en ik merk dat hier heel erg veel reacties op komen op dit stuk.


Speaker 1: Oké, ja, ja, nee, dat merk ik ook en en en toen wij hiermee bezig waren, toen ik dus ook voorzitter van transvisie was, hebben we naast dit boekje zijn we ook een een contactgroep zoals transvisie dat noemt. Hè, een een gespreksgroep zou start specifiek voor mensen met een lichtverstandelijke werking, die dan nou ja, begeleid met elkaar in gesprek kunnen gaan, over hun eigen ervaringen met hun zoektocht naar genderidentiteit of met een transitie, of nou ja, na gelang waar ze staan in het proces. En dat vind ik vond het ook wel een heel mooi dierbaar resultaat dat je een soort veilige omgeving creëert waarin die mensen met elkaar die ervaring kunnen. Binnen transvisie waren er al gespreksgroepen voor transvrouwen transmannen non binaire transpersonen ook transgender, personen met religieuze actie, grond, want die religieuze context, die kan natuurlijk ook extra vragen leven. Dus ik vond het mooi dat we dan aan die hele, nou ja, dat wilde boeketje met allerlei soorten gespreksgroepen contactgroepen ook deze konden toevoegen. Daarna bieden we ook nog ja, deze extra mogelijkheid voor deze doelgroep. Dat is heel, heel mooi.


Speaker 2: Ja, zeker, zeker, nee, inderdaad, dat merk ik echt. Dit was echt begin. Glans, zou ik maar zeggen om schans de glans om. Om daarmee te starten, zeg Lisa na deze podcast luister ook heel veel hulpverleners die wat transpersonen in hun noem het caseload noem het pakket hebben waar ze begeleiden. Wat zou je aan deze personen willen meegeven buiten het boekje?


Speaker 1: Zo leg het boekje onder je kussen, dan kan je de dachten nou op je hoofd belangrijk. Nee, ik denk dat wat wat vooral belangrijk is, dat ze tussen de oren krijgen en houden, is dat genderdiversiteit bestaat. En als je daar ook voor hebt en ruimte voor geeft, dan kunnen mensen zo ontzettend veel gelukkiger worden. Dus het is ontzettend belangrijk om ruimte te geven aan die signalen en om die signalen op te pakken en daar het gesprek over aan te geven. En het is helemaal niet erg als je denkt: ja, ik voel me er wat onhandig in, ik weet niet goed welke woorden ik moet gebruiken of ik ben bang iets verkeerds te zeggen mijn, daar ga je dus altijd beter wel iets zeggen wat misschien er niet zo lekker uitkomt dan het onderwerp doodzwijgen dat is denk ik, heel belangrijk dat als je werkt met mensen met een een lichtverstandelijke beperking en je praat met die mensen over nou ja, of ze wel eens niet gelukkig zijn en je krijgt terug van nou, ik voel me toch eigenlijk niet helemaal. Heb je dat je alert bent of dat het misschien ook hiermee te maken zou kunnen hebben, of met 1000 andere dingen. Maar dit is iets wat ook gewoon wel licht-verstandelijk beperkte mensen voorkomt neem het dus mee. En inderdaad, wat je al terecht zei, dit boekje moet je gewoon uit je hoofd leren.


Speaker 2: Oké, oké, nee, Lisa, ik denk dat dit het een beetje was. Ja, heb je nog iets wat je verder? Want ik had nu een heel gerichte vraag gesteld, maar misschien wil je nog iets anders vertellen.


Speaker 1: Nou, ik heb niet iets.


Speaker 2: Nee, nee, nee, dan dan wil ik je heel erg bedanken voor dit dit gesprek en eigenlijk ook voor de begin, dus die in het begin schans te zijn van het hele hele project eigenlijk, en we volgen je carriere op de voet.


Speaker 1: Dat is leuk om te weten. Altijd mooie eer om inderdaad nou ja, de eerste schans zijn voor meer aandacht voor lichtverstandelijk beperkt personen, transgender. Dank je wel.


Speaker 2: Ja, je luisterde net naar de vierde aflevering van Trans toegankelijk, de podcast voor en over transpersonen met een verstandelijke beperking. En heb je zoiets van? Hé, ik wil daar eigenlijk wel veel meer van weten van leren. Dat kan. Bij Rinus is er namelijk de cursus begeleiden van transgender personen met een verstandelijke beperking, Autisme of GGZ-problematiek in deze cursus neem ik jou een hele dag mee in de theorie, maar ook de ervaringen en krijgt heel veel tips, heel veel ideeën over hoe je het beste deze groep kunt ondersteunen als hulpverlener, en ook bieden we helemaal op maat een intervisiebijeenkomst aan waar je je eigen casus kunt bespreken graag zie ik je daar.

bottom of page